poniedziałek, 14 lipca 2014

Hairdresser/Fryzjer

Fryzjerstwo jest powszechne i bliskie każdemu człowiekowi, zarówno kobietom jak i mężczyznom. „Fryzjer Polski” i „Fryzura-kosmetyka-moda” to tytuły dwóch czasopism wydawanych w okresie międzywojennym, w II Rzeczypospolitej. Wskutek II wojny światowej znaczna część prasy oraz książek została zniszczona lub rozproszona. Taki los spotkał w znacznej mierze prasę z branży fryzjerskiej. Ograniczona i uratowana ilość czasopism na temat fryzjerstwa, jaka dotrwała do naszych czasów, znajduje się w Bibliotece Narodowej w Warszawie.
„Fryzjer Polski” skierowany był przede wszystkim do środowiska fryzjerskiego i jego klientów. Tematyka pisma podejmowała zagadnienia bliskie tej branży zawodowej. 

Duży wpływ na czasopismo miały zmieniające sie trendy w modzie i sztuce. Fryzura stała się wyrazem postawy życiowej, a niekiedy wręcz protestem. W obecnym stuleciu modę lansują przede wszystkim gwiazdy muzyki, filmu, polityki i sportu. Obraz i dźwięk obiega kulę ziemską w ciągu kilku sekund. Jeszcze nigdy liczba potencjalnych naśladowców nie była tak liczna jak dziś. Ale to co mamy dziś rodziło się już na początku XX wieku. Fryzjerzy dostrzegli, że przykład osób znanych pociąga innych do naśladownictwa. Zaczęto więc umieszczać wywiady z osobami popularnymi i cenionymi oraz publikować ich zdjęcia. 
Advertisement/Reklama

Ważnym elementem każdego czasopisma była reklama. Ogłoszenia z rysunkami miały „wabić” potencjalnych odbiorców reklam, często bywały realistyczne tzn. dosłownie przedstawiały reklamowane produkty, ale i zdarzały się również takie, które posiadały element artyzmu. Większość reklam i ogłoszeń umieszczana była w ramkach nazywanych winietami. 

Drawings/Rysunki

W omawianych czasopismach, redaktorzy umieszczali proste rysunki, wykonane piórkiem lub tuszem. Pełniły one różnorodne funkcje, które są omówione. 


Photos/Zdjęcia
Obok krótkich, falowanych fryzur, pojawił się trend farbowania włosów. Reprodukowane fotografie przedstawiają etapy wykonywania tego zabiegu: gotowanie henny, nakładanie, rozprowadzanie i owijanie. 


Oprócz włosów, zajmowano się także ciałem. 
Fashion/Moda

W czasopiśmie “Fryzura-Kosmetyka-Moda”, pojawiły się ilustracje ukazujące modę damską i męską. Rysunek przedstawia trzech elegancko ubranych w mężczyzn. Ich strój składa się ze spodni, koszuli z krawatem, marynarki i kapelusza. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz